011-24367658
+

Timetable

Time-Table

Revised Time Table Semester ( II/ IV / VI ) 


REVISED TEACHERS WISE TIME-TABLE 

Teacher’s Time Table- Click here 

Dr Poonam Gupta Dr R S Rana
Ms Archana Anand Dr Sushma Bareja Dr Sanjay kumar Singh
Dr Sangeeta Kakkar Dr Indu Gupta Ms Deepika Kakkar
Ms Madhulika Bhargava Ms Jyotsana Ms Neha Birwal
Amit Kumar Alok Bandhu Mr Naseem Akhtar
Ms Nancy Rao Thandup Bhutia Ms Rashi Thareja
Sushil Kumar New Teacher 13 New Teacher 14
New Teacher 15  Guest Teacher   OMSP Instructor
Ms Amita Sinha Dr Brati Biswas Dr Abha Singh
Dr Alka Tyagi Ms Madhuri Chawla Dr Sumita Puri
Ms Neeru NT1 Ms Sangeeta   Sanjeev NT2
Anuma NT3 Vivek NT4  Sunil NT5
Sapna NT6 Kim NT7
Mridusmita NT9 Kislay NT10
S Shekhar Singh Pankaj Kumar Jha Dr Bhawna Pandey
New Teacher 1 New Teacher 2 New Teacher 3
New Teacher 4 New Teacher 5 New Teacher 6
New Teacher 7 Guest Teacher  
Dr. A K Singh Dr Hemant Kr Mishra Namrata Singh
Shashi Shekhar Mahesh New Teacher 3
Dr. Jashobanta Swati Detha New Teacher 6
Guest Teacher  (History)    
Dr Poonam Prasad Dr Surya Bhushan Dr Sukant Vyas
Dr Shivani Singh Ms Manju Dr Prakash Chand
Dr Vineet Prakash Dr Mithilesh Ms Manjari
Dr Ujjwal Dr Baneshwar Dr V N Pandey
Dr Anuj Singh Dr. Supriya Ms Mukesh Devi
Dr Pawan Sachdeva Dr Neeru Rana
Dr Priya Sharma Dr Munni Chaudhary Ms Rinku
Dr Anjali Dr Brijesh New Teacher 7 (Hindi)
New Teacher 8 (Hindi) Guest Teacher (Hindi)
Dr. Arti Chhikara Dr. Vinay Kumar