011-24367658
+

College Administration

College-Administration

 

S. No. Name Designation
1 Dr. Pawan Kumar Sharma Principal
2 Dr. H.K Mishra Bursar
3 Dr. Bhawna Pandey P.I.O.
4 Mr. Gagan Deep Singh Administrative Officer